Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία Ελληνικός Πολιτιστικός Σύλλογος Birmingham ‘Η Ιθάκη’ και στην αγγλική γλώσσα Greek Cultural Society of Birmingham ‘Ithaca’.  Ο Σύλλογος έχει ως σήμα μια τριήρη και την ελληνική σημαία. Ο Σύλλογος διαθέτει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία φέρει επιγραφή στην ελληνική γλώσσα Ελληνικός Πολιτιστικός Σύλλογος Birmingham ‘Η Ιθάκη’  και στην αγγλική γλώσσα Greek Cultural Society of Birmingham ‘Ithaca’ με το σήμα του Συλλόγου στη μέση και κάτω από αυτό τη χρονολογία ιδρύσεως του (2018). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται  το 75 Harborne Road, Edgbaston στον 5ο όροφο, B15 3DH ενώ τα εβδομαδιαία τμήματα μας θα λαμβάνουν χώρα στο Summer Hill House, 18-21 Summer Hill Terrace, B1 3RA, αλλά και στο Πανεπιστήμιο του Birmingham.

Κύριος σκοπός του Ελληνικού Πολιτιστικού Συλλόγου Birmingham ‘Η Ιθάκη’ είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς μεταξύ των Ελλήνων της ευρύτερης περιοχής των West Midlands και να καλλιεργήσει την πολιτιστική τους ταυτότητα, ενισχύοντας έτσι τη θετική παρουσία και συνεισφορά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βασικό κίνητρο για τη δημιουργία του συλλόγου αυτού είναι η αυξημένη μεταναστευτική ροή νέων επαγγελματιών από την Ελλάδα και την Κύπρο κατά τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα και η ανάγκη τους να διατηρήσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα αλλά και να γνωστοποιήσουν τα ελληνικά ήθη, έθιμα και παραδόσεις στους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο σύλλογος αυτός στοχεύει ακόμη στο να αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των πρόσφατα αφιχθέντων Ελλήνων (από Ελλάδα και Κύπρο) στο Birmingham και της υπάρχουσας ιστορικής Ελληνοκυπριακής αλλά και της αναπτυσσόμενης Ελληνικής κοινότητας του Birmingham.

Οι γενικοί σκοποί που έχουν τεθεί από τον Σύλλογο είναι:

 • Να διατηρήσει την πολιτιστική ταυτότητα των Ελλήνων των West Midlands και να διαδώσει ήθη, έθιμα και παραδόσεις πέραν της ελληνικής κοινότητας.
 • Να αναπτύξει πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεργασίας, ομοψυχίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου και των Ελλήνων της ευρύτερης περιοχής των West Midlands, απαλλαγμένο από κάθε είδους κομματισμού, φανατισμού, διχόνοιας, ρατσισμού, σωβινισμού και ιδιοτέλειας.
 • Να καλλιεργήσει τα ιδεώδη της ελευθερίας, της ειρήνης και της δημοκρατίας, στοιχείων απαραίτητων για την πρόοδο του πολιτισμού.
 • Να προωθήσει το ελληνικό ιδεώδες μέσα από τον αθλητισμό και τις τέχνες.
 • Να αναπτύξει συνεργασία με Πολιτιστικούς Φορείς και άλλα Σωματεία, με Οργανισμούς Κρατικούς ή Ιδιωτικούς, με ομάδες πολιτών και με επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, όταν διαθέτουν παρόμοιους με τον παρόντα σύλλογο στόχους πάντα με όρους ισοτιμίας, αυτοτέλειας, αυτονομίας και δημοκρατίας.
 • Να διοργανώνει ημερίδες για εθνικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα ή ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την Ελλάδα.
 • Να μεριμνά για τη στήριξη και ανάδειξη σύγχρονων μορφών λαϊκής έκφρασης και δημιουργίας που αναδεικνύουν και επιβεβαιώνουν το συνεχές του πολιτισμού μέσα στην ιστορική διαδρομή του ανθρώπου.
 • Να ασχολείται με φιλανθρωπικές δράσεις με σκοπό τη στήριξη Ελλήνων συμπατριωτών μας με άμεση ανάγκη.
 • Να έχει ενεργό συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντισμού με σκοπό τις αγαθοεργίες.

Οι σκοποί του Συλλόγου θα επιτευχθούν με τα ακόλουθα μέσα:

 • Με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων, συζητήσεων, εκθέσεων ζωγραφικής και φωτογραφίας, θεατρικών παραστάσεων και κινηματογραφικών προβολών, μουσικών εκδηλώσεων, λαχειοφόρων αγορών, εκδρομών κλπ.
 • Με τη σύσταση εβδομαδιαίων επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών τμημάτων παραδοσιακών χορών, αγιογραφίας, κοσμήματος και χειροτεχνίας, βυζαντινής μουσικής, χορωδίας, φωτογραφίας κλπ.
 • Με διαβήματα στις Αρχές, ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και συνεργασία με άλλους συναφείς Συλλόγους καθώς και με πνευματικούς παράγοντες της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, πάνω σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Συλλόγου.

Προκειμένω να επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί ο Σύλλογος μπορεί:

 • Να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς.
 • Να ενοικιάσει χώρους.
 • Να εργοδοτήσει υπαλλήλους σε προσωρινή ή μόνιμη βάση.

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε :

 • ΙΔΡΥΤΙΚΑ: Αυτά που έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση του Συλλόγου και έχουν υπογράψει το παρόν αρχικό καταστατικό. Τα ιδρυτικά μέλη είναι 9 (εννέα) και ο αριθμός τους παραμένει σταθερός καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του συλλόγου. Κάθε ιδρυτικό μέλος θα καταβάλλει το ποσό των  £150 προκειμένου να ιδρυθεί ο σύλλογος και θα υπογράψει το παρόν καταστατικό. Το αρχικό διοικητικό συμβούλιο θα απαρτισθεί από τα ιδρυτικά μέλη και ο ρόλος αυτών θα αποφασιστεί κατόπιν εσωτερικών εκλογών. Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης κάποιου ιδρυτικού στελέχους από τον Σύλλογο, θα αναπληρωθεί από κάποιο άλλο άτομο που θα επιλεχθεί από την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου και εφόσον ασπασθεί το παρόν καταστατικό και καταβάλει το προαναφερθέν ποσό για την ίδρυση του Συλλόγου. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να προέρχεται από τα τακτικά ή επίτιμα μέλη του Συλλόγου και οι υποψηφιότητες θα πρέπει να προταθούν από ένα ή περισσότερα από τα ιδρυτικά μέλη.

Σε περίπτωση μη ευρέσεως αναπληρωματικού μέλους θα γίνεται κλήρωση για το ποιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου θα έχει διπλή ψήφο στη λήψη των εκάστοτε αποφάσεων του Συλλόγου, έως ότου βρεθεί αντικαταστάτης. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύει για την αρχική τετραετία.

 • ΤΑΚΤΙΚΑ: Τακτικό μέλος μπορεί να εγγραφεί κατόπιν αίτησης και καταβολής της ετήσιας συνδρομής κάθε άτομο εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις και αφότου έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του: 
 1. Να είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής των West Midlands
 2. Να είναι μόνιμος κάτοικος άλλης περιοχής της Ελλάδος ή του Εξωτερικού που κατάγεται (από πατέρα ή μητέρα) από την Ελλάδα ή την Κύπρο, καθώς και σύζυγοι αυτών.
 3. Να είναι κάτοικος της ευρύτερης περιοχής της Αγγλίας και να ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή με τον Ελληνικό πολιτισμό και παράδοση.

Με την εγγραφή στο Σύλλογο τα τακτικά μέλη δηλώνουν πλήρη αποδοχή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

Η ετήσια συνδρομή ορίζεται στο ποσό των £30 για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Συλλόγου (Απρίλιος έως Δεκέμβριος 2018) και των £50 από το δεύτερο χρόνο λειτουργίας και εξής. Η ετήσια συνδρομή μπορεί να αλλάξει  κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου.

 • ΕΠΙΤΙΜΑ: Αυτά είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο, στην πολιτεία ή στην κοινωνία. Η ανάδειξη των επίτιμων μελών μπορεί να προταθεί από οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου (ιδρυτικό ή τακτικό) και θα πρέπει να ψηφιστεί από την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) των τακτικών μελών. Τα επίτιμα μέλη και η προσφορά τους αναγράφονται σε ειδικό βιβλίο.

Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Συλλόγου. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και εφόσον καταβάλλει την ετήσια συνδρομή[1].

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν μέρος στην ετήσια γενική συνέλευση. Η πρώτη ετήσια γενική συνέλευση θα λάβει χώρα εντός 12 (δώδεκα) μηνών από την ημέρα ιδρύσεως τους Συλλόγου και κατόπιν θα συνεχίσει να διεξάγεται σε ετήσια βάση. Τα τακτικά μέλη θα πρέπει επίσης να παρευρίσκονται στις έκτακτές συνελεύσεις. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη εφόσον έχουν Ελληνική Εθνικότητα και έχουν συμπληρώσει 2 (δύο) χρόνια θητείας στο Σύλλογο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 9 μέλη και απαρτίζεται από: 1 (ένα) Πρόεδρο, 2 (δύο) Αντιπροέδρους, 1 (ένα) Γενικό Γραμματέα,1 (ένα) Ταμία και  4 (τέσσερα) μέλη. Το αρχικό Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για 4 (τέσσερα) χρόνια μεταξύ των ιδρυτικών μελών. Στη διάρκεια της τετραετίας μπορεί να γίνει αναδιανομή των ρόλων μεταξύ των ιδρυτικών μελών εφόσον αποφασιστεί από την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου. Πέραν της τετραετίας και εφόσον ξεπεραστούν τα 100 (εκατό) τακτικά μέλη θα εκλεχθεί νέο διοικητικό συμβούλιο από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών με άμεση και μυστική ψηφοφορία.  Εφόσον στα 4 (τέσσερα) χρόνια δεν έχουν ξεπεραστεί τα 100 (εκατό) τακτικά μέλη, τo Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει με την υπάρχουσα μορφή έως ότου συμπληρωθεί ο προαναφερθείς αριθμός τακτικών μελών. Το αρχικό εκλεχθέν Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τετραετή διάρκεια και κατόπιν θα προκηρύσσονται νέες εκλογές ανά διετία.

Την ημέρα της εκλογής οι υποψήφιοι σύμβουλοι δίνουν τα ονόματά τους στον Πρόεδρο της Συνέλευσης και αυτός με τη σειρά του γράφει τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά σε πίνακα που βρίσκεται στην αίθουσα. Την ψηφοφορία παρακολουθεί και ελέγχει η εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση υπό την υψηλή εποπτεία των Ιδρυτικών μελών. Σύμβουλοι γίνονται οι πρώτοι 9 (εννέα) που θα πάρουν τις πιο πολλές ψήφους. Οι επόμενοι 3 (τρεις) κατά σειρά είναι επιλαχόντες και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι 9 (εννέα) πρώτοι θα αποφασίζουν μεταξύ τους για το ρόλο που θα έχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίπτει αιτήσεις εγγραφής στα μητρώα του Συλλόγου ή ακόμα και να διαγράφει κάποιο τακτικό μέλος, εφόσον κριθεί ακατάλληλο. υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα εισακουσθεί πρώτου της τελικής αποφάσεως.

Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης θα πρέπει να είναι παρόντες στην εκάστοτε συνέλευση το 60% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναθεώρηση του καταστατικού του Συλλόγου μπορεί να γίνει ανά διετία, στα πλαίσια της εκάστοτε γενικής ετήσιας συνέλευσης, εφόσον τεθεί θέμα από το Διοικητικό συμβούλιο ή τα τακτικά μέλη και συμφωνήσει η πλειοψηφία των Ιδρυτικών μελών.

Οι πόροι [2] του Συλλόγου προέρχονται από :

 • Τις ετήσιες συνδρομές των τακτικών μελών του Συλλόγου.
 • Τις μηνιαίες συνδρομές των μελών και μη για τη συμμετοχή στις επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Συλλόγου.
 • Έσοδα από τη διοργάνωση ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων.
 • Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και διάφορες παροχές προς το Σύλλογο από την Πολιτεία, νομικά πρόσωπα, οργανώσεις και κέρδη από διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου.
 • Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμο πόρο.

Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί οριστικά εφόσον το αποφασίσουν περισσότερα από τα 2/3 των τακτικών μελών, στην ετήσια γενική συνέλευση, και συμφωνήσει και η πλειοψηφία των Ιδρυτικών μελών. Σε περίπτωση διαλύσεως όλα τα κεκτημένα υλικά αγαθά θα διαμοιραστούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα με παρόμοια δράση.

[1] Ο Σύλλογος είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την Αρχή προστασίας δεδομένων και ως εκ τούτου τα προσωπικά στοιχεία του κάθε μέλους θα φυλάσσονται στα αρχεία του Συλλόγου και δεν θα δημοσιευθούν ή χρησιμοποιηθούν πέρα του Συλλόγου χωρίς τη συναίνεση των μελών

[2] Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτες συνδρομές των μελών μπορεί να ζητηθούν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

 

Κατεβάσετε το καταστατικό συλλόγου από εδώ