Ένας ή δύο άνθρωποι μπορούν να κάνουν λίγα.. 
Όλοι μαζί όμως μπορούμε να καταφέρουμε πολλά!!

Μια νέα στήλη έρχεται στο site του συλλόγου μας!!