Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00 University of Birmingham

Κτήριο R19, Education Building, Αίθουσα G39

(Δωρεάν Parking εντός του Πανεπιστημίου)


Θέμα ομιλίας:

Προβλέψεις για το Brexit, την αγορά εργασίας και μαθήματα από την Οικονομική Θεωρία

Καθώς προχωράμε  προς το τελικό στάδιο των διαπραγματέσευων και διαβουλέυσεων για το Brexit σκεφτήκαμε ότι θα ήτανε χρήσιμο να εξετάσουμε τις πιθανές συνέπειες αυτής της διαδικασίας για το Ην.Βασίλειο αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στην επικράτεια του. 

Η ομιλία αυτή θα προσφέρει τις βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας, σχετικά με το  διεθνές εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη και θα χρησιμοποιήσει αυτή την θεωρία για να δημιουργήσει προβλέψεις για το μέλλον της αγγλικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δωθεί στον αντίκτυπο του Brexit στην αγγλική αγορά εργασίας αλλά και στην ικανότητα ελέυθερης μετακίνησης των πολιτών της Ευρωπαϊκής ένωσης και ιδιαίτερα των Ελλήνων. 

Ομιλητές:

Δρ. Ιωάννης Καραβίας, Λέκτορας Οικονομίας & Χρηματοοικονομικής, University of Birmingham

Δρ.Κατερίνα Κοσκινά, Λέκτορας Οργάνωσης & Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού , Keele University